Werkwijze

Ik ben er voor kinderen in de leeftijd van ongeveer 6 tot 14 jaar. Maar iets jonger of ouder is natuurlijk ook mogelijk. Het coachingstraject is kortdurend, ongeveer 4 tot 6 sessies.

Aanmelden en kennismaken:

Ieder kindercoachtraject begint met een gratis kennismakingsgesprek waarin je aangeeft waarbij je hulp wilt voor je kind. Dit gesprek kan ook telefonisch of via de mail zijn. Als ik denk dat ik je kind kan helpen, kunnen we gelijk een afspraak maken voor een intakegesprek. Voor dit gesprek stuur ik per email een vragenlijst die ik graag uiterlijk 2 dagen voor het intakegesprek retour ontvang per mail, zodat ik mij goed kan voorbereiden op ons gesprek.

Het intakegesprek:

Tijdens het intakegesprek maken wij persoonlijk kennis met elkaar. Dit gesprek zal meestal zonder jullie kind plaatsvinden. Je krijgt uitgebreid de tijd om aan te geven waar je als ouder(s) tegenaan loopt en waarbij je hulp wilt voor je kind. We zullen het intakeformulier doornemen en natuurlijk is er ook tijd om over en weer vragen te stellen. Ook zullen we het al hebben over de eventuele hulpvraag van je kind zelf. De hulpvraag van het kind zal tijdens de coaching centraal staan! Als ik denk dat je kind bij mij niet op de juiste plek bent voor hulp zal ik dat eerlijk aangeven of doorverwijzen. 

Afhankelijk van de hulpvraag stel ik een coachingstraject op maat op. Ervaring leert dat een traject meestal bestaat uit vijf a zes sessies, maar meer of minder is ook mogelijk.

De coachingssessies:

Elke coachingssessie duurt een uur. Samen met je kind zoek ik naar de hulpvraag en leg ik je kind uit wat de bedoeling is van onze bijeenkomsten. Tijdens de sessies kies ik werkvormen die aansluiten bij de interesses van jullie kind. Dat kan tekenen zijn, het spelen van spelletjes, het maken van muziek, het werken met (helende) verhalen en metaforen of bewegings- en ontspanningsoefeningen.

Verder maak ik gebruik van de volgende werkvormen en methodes:

  • Kids' Skills: een oplossingsgerichte behandelmethode waarbij kinderen problemen leren benaderen als te leren vaardigheden.
  • RET: Rationeel Emotionele Therapie. een methode waarbij negatieve gedachten worden omgezet in helpende gedachten.
  • NLP: Neuro Linguïstisch Programmeren, een behandelmethode om grip te krijgen op emoties, om negatieve patronen te stoppen, te neutraliseren en te vervangen door positieve patronen. Tijdens de coaching kijk ik naar wat je kind vervelend vindt of misschien wel eng. Hoe zorgen we ervoor dat je dat kan 'opruimen' of vervangen zodat je er geen last meer van hebt.

Afronding:

Wanneer je kind zich weer goed voelt en controle heeft over het probleem, ronden we de coaching op een leuke manier af.

Jullie als ouders hebben een belangrijke rol in het traject. We houden elkaar tijdens het traject op de hoogte over hoe het met jullie kind gaat en aan het eind van het traject evalueren we samen in een evaluatiegesprek hoe alles verlopen is met jullie kind.

Qua locatie werk ik vanuit mijn kindercoachpraktijk, maar indien gewenst kan dit ook bij het kind thuis. 

Ik werk zowel doordeweeks (overdag en 's avonds) als in de weekenden.

Neem gerust contact met mij op of stuur een email naar info@hartenwijs.nl als je vragen hebt of een afspraak wilt maken.

De Algemene Voorwaarden van Hartenwijs kindercoachpraktijk