Brussencoaching

Wanneer er binnen het gezin een kind (of meerdere kinderen) is met een beperking, (chronische) ziekte of met een diagnose van autisme en/of andere psychische beperking, vraagt dit om een aanpassing van de andere gezinsleden. Veel aandacht gaat uit naar het kind met de ziekte of beperking, wat effect heeft op de andere kinderen. Ook de aanpassingen die moeten worden gedaan binnen het gezin, kunnen veel van de andere broer(s) en zus(sen) (de Brussen) vragen.
Vaak worstelen de Brussen met emoties over hun broer of zus. Dit uit zich vaak o.a. in boosheid, jaloezie, angsten, (on)gewenst gedrag vertonen, of gedrag dat niet passend is bij de leeftijd (te volwassen of te kinderlijk gedrag). Bij pubers zie je vaak dat ze problemen hebben met hun eigen identiteit ten opzichte van hun broer of zus met autisme en dat ze vaak moeite hebben met het stellen van grenzen.
Ik ben zelf ook een brus. Ik heb een zus die in een ernstige mate epilepsie heeft, hetgeen een behoorlijke impact op mij als kind heeft gehad. Daarnaast zijn mijn eigen dochters ook brussen, van hun broer met autisme, waardoor ik als ervaringsdeskundige goed weet waar de brussen tegenaan lopen en welke moeilijkheden zij (kunnen ondervinden). 
Ik begeleid de Brussen hoe om te gaan met de omstandigheden in jullie gezin, zodat ze zelf weer de kracht in zichzelf zullen ontdekken en leer hen dat zij zelf ook de ruimte mogen innemen binnen het gezin.
Jullie als ouders geef ik daarnaast bruikbare tips en adviezen zodat jullie als gezin de rust weer zullen (terug)vinden en zullen floreren.
Ik bied individuele coaching aan voor de Brussen in de leeftijd 6-18 jaar.
Daarnaast zullen er binnenkort de Superbrussengroepen starten. Hierin gaan we samen met andere Brussen (max 6) ontdekken wie we eigenlijk zelf zijn. Wat maakt ons uniek, wat zijn onze kwaliteiten en hoe kunnen we die inzetten? Daarnaast is tijdens deze groepsbijeenkomsten veel ruimte voor onderlinge uitwisseling van ervaringen.
Meer informatie over de Superbrussen zal binnenkort volgen. Wil je als eerste op de hoogte worden gehouden, of wil je meer informatie over de individuele brussencoaching, neem dan contact met me op via info@hartenwijs.nl of 0618087097. Of vul onderstaand formulier in.